spin

RejestracjaFormularz zgłoszeniowy do służby ewangelizacyjnej Lednica 2018

Cześć!

Dziękujemy Ci za Twoją chęć, by dołączyć do grona Ewangelizatorów podczas tegorocznej Lednicy. Z każdym rokiem jest nas coraz więcej, co stawia przed nami nowe wyzwania, ale też otwiera kolejne możliwości, bo każdy z Ewangelizatorów wnosi coś niepowtarzalnego wraz ze swoim przyjazdem.
Zależy nam na jak najlepszej koordynacji tegorocznej posługi ewangelizacyjnej, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, oraz na zapewnieniu wszystkim Ewangelizatorom jak najlepszych warunków i pełnego bezpieczeństwa podczas rekolekcji i samego Spotkania na Lednicy. Pomocne będą nam w tym Twoje odpowiedzi, które pozwolą nam trochę Cię poznać; dzięki temu będziemy w stanie lepiej przygotować rekolekcje i ewangelizację. Chcemy też, w miarę możliwości, zawczasu być gotowymi do rozwiązania potencjalnych trudności, które mogą się pojawić.
Dlatego prosimy Cię o wypełnienie poniższego formularza. Wierzymy, że dzięki temu razem będziemy mogli jeszcze owocniej przeżyć Ewangelizację na Lednicy i czas przygotowania do niej!

Po wypełnieniu poniższego formularza na Twojego maila zostanie wysłane potwierdzenie, które nie jest jeszcze ostateczną decyzją o przyjęciu Cię do służb. Informację o zakwalifikowaniu Cię otrzymasz kilka dni później w mailu, który zawierać będzie również numer konta, na który, do dnia 16. maja, przesłać należy bezzwrotną zaliczkę w wysokości 20zł.

Przypominamy najważniejsze informacje:

  • do służby ewangelizacyjnej zapraszamy osoby, które ukończyły 16. rok życia. Jeśli w dniu rozpoczęcia rekolekcji będziesz niepełnoletni, to poprosimy Cię o przedstawienie zgody podpisanej przez rodziców.
  • aby stać się członkiem służby ewangelizacyjnej powinieneś na stałe formować się we wspólnocie,
  • spotykamy się już 30 maja (środa) po południu – rozpoczniemy wtedy rekolekcje przygotowujące nas do głoszenia. Istnieje również możliwość dołączenia do nas w czwartek rano lub w  piątek (doświadczeni ewangelizatorzy). Jeśli chciałbyś wziąć udział tylko w ewangelizacji na Polach, to wymogiem jest ukończenie kursu Paweł lub duże doświadczenie ewangelizacyjne.
  • więcej informacji znajduje się w zakładce FAQ i w innych działach na stronie. Jeśli po zapoznaniu się z nimi nadal masz jakieś pytania, prosimy Cię o kontakt mailowy: kontakt@lednica.ewangelizatorzy.pl

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Data urodzenia w formacie rok-miesiąc-dzień (RRRR-MM-DD)*
- -

Adres*

Telefon*

Rozmiar t-shirt*

Diecezja*

Nazwa wspólnoty, w której się formujesz*

Od kiedy jesteś we Wspólnocie*

Duszpasterz Wspólnoty*

Telefon kontaktowy do duszpasterza*

E-mail do wspólnoty (jeżeli posiadacie)

Twoja dotychczasowa formacja (kursy, rekolekcje itp.)*

Kiedy zamierzasz dołączyć?*

Skąd dowiedziałaś/eś się o ewangelizacji podczas Spotkania Młodych Lednica2000?

Czy posługiwałeś już kiedyś jako ewangelizator? Jeśli tak, to napisz, proszę, na jakich wydarzeniach i kiedy miały one miejsce.*

Jakie najważniejsze źródła Twojej duchowości mógłbyś wskazać? Sprecyzuj je 🙂 (konferencje/rekolekcje konkretnych autorów, książki, filmy, czasopisma, portale internetowe o życiu chrześcijańskim, muzyka)*

Określ na ile ważne dla Twojej wiary są treści zawarte w różnych objawieniach i co wnoszą one ewentualnie do Twojej duchowości.*

Jak często bierzesz udział w modlitwach o uzdrowienie/uwolnienie?*

Czy borykasz się z jakimiś przewlekłymi problemami zdrowotnymi, i w związku z tym przyjmujesz regularnie jakieś leki, oraz czy jesteś na specjlanej diecie z powodów zdrowotnych?*

Czy korzystasz obecnie z terapii psychologicznej? Jeśli tak, to czy Twój terapeuta wyraża zgodę na udział w rekolekcajch i w ewangelizacji na Lednicy?*

Kogo powinniśmy zawiadomić w razie jakichś problemów u Ciebie podczas rekolekcji lub ewangelizacji? Podaj, prosimy, kontakt telefoniczny do tej osoby.*

Czy zamierzasz przyjechać na rekolekcje własnym samochodem?*

W tym roku w trakcie rekolekcji wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Czy chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w parafialnej procesji Bożego Ciała, kosztem jednej z konferencji rekolekcyjnych?*

Dane osobowe gromadzone przez organizatorów Ewangelizacji na Lednicy za pomocą formularzy zgłoszeniowych służą do przygotowania kart ewangelizatora oraz zweryfikowania możliwości pozytywnego rozpatrzenia każdego zgłoszenia. Nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w sposób inny od powyższego.

Twoje uwagi


@ 2015 EventME - Ewangelizatorzy Lednicy