Zgłoszenia

Dziękujemy Ci za Twoją chęć, by dołączyć do grona Ewangelizatorów podczas tegorocznej Lednicy. Z każdym rokiem jest nas coraz więcej, co stawia przed nami nowe wyzwania, ale też otwiera kolejne możliwości, bo każdy z Ewangelizatorów wnosi coś niepowtarzalnego wraz ze swoim przyjazdem. Zależy nam na jak najlepszej koordynacji tegorocznej posługi ewangelizacyjnej, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, oraz na zapewnieniu wszystkim Ewangelizatorom jak najlepszych warunków i pełnego bezpieczeństwa podczas rekolekcji i samego Spotkania na Lednicy. Pomocne będą nam w tym Twoje odpowiedzi, które pozwolą nam trochę Cię poznać; dzięki temu będziemy w stanie lepiej przygotować rekolekcje i ewangelizację. Chcemy też, w miarę możliwości, zawczasu być gotowymi do rozwiązania potencjalnych trudności, które mogą się pojawić. Dlatego prosimy Cię o wypełnienie formularza. Wierzymy, że dzięki temu razem będziemy mogli jeszcze owocniej przeżyć Ewangelizację na Lednicy i czas przygotowania do niej!

Po wejściu na poniższą stronę będziesz miał możliwość wypełnienia formularza.

Następnie, w przeciągu kilku dni, na Twojego maila zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia oraz informacja na temat przyjęcia Cię do posługi.

Wiadomość zawierać będzie także numer konta, na który do 1 maja należy przesłać bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł.

ZAPISY